Název společnosti: IdeaFilm s.r.o.
Sídlo společnosti: U Kněžské louky 2146/30, 130 00 Praha 3, ČR
IČO:24816451
DIČ:CZ24816451
Číslo účtu:43-8981280287/0100
  
www.ideafilm.cz 
info@ideafilm.cz 
  
Barbora Příkaská:
mob: +420 774 810 635
email: bara@ideafilm.cz
Lukáš Karvánek:
mob: +420 606 278 252
email: lukas@ideafilm.cz